Избрани Новини

Наплив от кандидати за работа в благоевградската прокуратура

93- ма се борят за 4 места и половина

93 човека се борят за 4 работни места и половина в Окръжна прокуратура - Благоевград. Големият наплив е за 1 място за съдебен деловодител, 2 позиции за шофьор-призовкар и щат и половина за куриер. За всички вакантни места се изисква средно образование, но за съдебен деловодител образователната степен „бакалавър“ и „магистър“ е предимство и носи допълнителни точки. За тази позиция са допуснати 29 кандидати, като от тях 27 са жени, които ще бъдат оценявани от комисия на три етапа.Първият етап е подаване на документите, които, ако са изрядни, носят 10 точки. Другите точки на това ниво се набират съобразно образователния ценз - до 3 точки за „бакалавър“ и до 5 точки за „магистър”, както и на професионалния стаж - до 3 точки за трудов стаж до 5 г. и 5 точки над 5 години. На първо ниво максималният сбор точки е 20. Основното сито, през което ще бъдат прецедени мераклиите е на втория етап, на който ще бъде проверена тяхната грамотност по български език и компютърни умения. Максималните точки при теста за грамотност са 40, а при решаване на 3-те практически задачи - 50 точки, или 90 точки най-много на второ ниво.На третия етап - събеседване, ще бъдат класирани първите 5 кандидати, събрали най-много от 110-те възможни точки на двете нива. При събеседването максималният брой точки, който може да бъде постигнат, е 28, като първенец при окончателното класиране ще бъде мераклията с най-голям бал от трите нива.Човекът, спечелил конкурса, ще получава минимално възнаграждение от 482 лв. срещу задължението да подпомага дейността на прокурорите, като приема всички постъпили книжа и ги предава на съответните служби или обвинители, както и да получава, разпределя и изпраща кореспонденцията. Наред с това съдебният деловодител извършва компютърна обработка на документите, машинопис, изготвя протоколи, удостоверения, служебни бележки и въвежда данни в унифицираната информационна система на прокуратурата.Същата заплата ще получават и двамата шофори- призовкари, които ще карат служебен автомобил на прокуратурата. Те са задължени своевременно и точно да изпълняват поставените им задачи, като се грижат за техническата изправност, поддръжката и постоянната готовност на поверения им служебен автомобил и водят необходимата документация за експлоатацията му. Призовкарите „на колела“ получават призовки и ги регистрират в специална тетрадка, разнасят ги по местоназначение и спазват реда за връчване.Куриерската работа в прокуратурата пък е свързана с доставка на писма, документи и пратки, които трябва да достигнат по предназначение по най-краткия и безопасен маршрут и по възможно най-бърз начин. Куриерът подготвя и предава на ръководството справки и отчети, свързани с дейността си, длъжен е да пази в тайна информацията, станала му известна при изпълнение на възложената му работа и носи отговорност за допуснати вреди при изпълнение на служебните задължения. За всичко това той получава минимално възнаграждение от 385 лв.За позициите шофьор- призовкар и куриер има 64 мераклии, като болшинството са мъже. Кандидатите за трите щата и половина ще бъдат избрани по много опростена процедура - само чрез събеседване, за разлика от методиката на точковата система за съдебен деловодител, съобщава pirinsko.com.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)