В Благоевград отчетоха проекта за СБАЛО „Св. Мина“

Отчетоха постигнатите резултати при ремонта и оборудването на СБАЛО „Св. Мина“ в Благоевград

В Благоевград бяха отчетени извършените дейности по ремонта и оборудването на СБАЛО „Св. Мина” в Благоевград, съобщават от пресцентъра на общинска администрация. В заключителната среща участваха управителят на болницата д-р Христина Кузманова и специалисти от община Благоевград.  „Обектът е лицензиран от Агенция за ядрено регулиране (АЯР) и получи положителна оценка от Държавната приемателна комисия”, каза инж. Камелия Вълкова,  началник-отдел „Планиране и инвестиционен контрол”  в община Благоевград. За да отговаря на евростандартите в здравеопазването,  община Благоевград предостави  допълнително съфинансиране за изграждането на независим трафопост към болничното заведение. На откриването на обекта зам.-министърът на здравеопазването д-р Йорданка Чобанова акцентира върху факта, че няма нито един подаден сигнал за нередност при изпълнението на проекта, финансиран по ОП „Регионално развитие“. След мащабното модернизиране с компютърен томограф и кобалтов апарат,  онкодиспансерът застава редом до водещите лечебни заведения в страната.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен