ЮЗУ стана част от Балканската асоциация на университетите

Домакин на събитието беше Тракийският университет в Одрин

Ректорът на Югозападния университет "Неофит Рилски"- проф. д.н. Иван Мирчев посети град Одрин, Турция, където подписа меморандум за учредяване на Балканска асоциация на университетите (BUA).

34 университета от 12 държави, сред които България, Хърватия, Румъния, Сърбия и Словения, подписаха меморандума. Домакин на събитието беше Тракийският университет в Одрин. На срещата в град Одрин бяха обсъдени проблеми във висшето образование и участието на университетите в съвместни проекти. Целите на асоциацията са да се определи обща водеща визия за бъдещето на университетите, библиотеките и научните центрове на Балканите, да се подобри междукултурният диалог, да се предоставят възможности в разработването на методите и техниките за повишаване на ефективността на научните изследвания, да се организират програми за обмен на академичния състав и на студентите, да се организира обучение на балканските езици, да се образува комуникационна мрежа, която ще даде възможност за обмен на знания между университетите и др. "Имаме много добри възможности за осъществяване на тези цели, използвайки сътрудничеството между нашите университети. Смятам, че най- важните полета на нашето бъдещо сътрудничество са образованието, науката и културата. Защото превръщайки всички цели във факт, ще постигнем голям успех в задълбочването на образователните системи в университетите от Източна Европа, ще разширим научните области и знанията си в културен аспект", подчерта в Одрин проф. д.н. Иван МирчевСнимка на Деня

Щрихи от Плевен