Избрани Новини

Банско гласува актуализация на бюджета за 2014 г.

Футболен клуб „Банско” става изцяло общински

На своята редовна сесия Общинският съвет - Банско разгледа дневен ред от 27 точки, съобщава БНР. Бе приет отчетът за изпълнение на бюджета на община Банско към 30 юни 2014 г., както и неговата актуализация до края на годината.

По покана на общинските съветници, представители на фирмата-изпълнител на инвестиционен проект ,,Рехабилитация на водоснабдителната  и канализационна мрежа на Банско и изграждане на ПСОВ” и консултантите по проекта, представиха актуална информация за сроковете на неговото изпълнение към настоящия момент. Дадени бяха гаранции, че курортния град ще посрещне предстоящия зимен сезон с  асфалтирани улици, а работите по подмяна на подземната инфраструктура ще бъдат замразени за периода декември – март.

На заседанието бе приета промяна в  правноорганизационната форма на „ПФК  Банско” АД, в резултат на която футболен клуб „Банско” става изцяло общински. Ще бъде променен съставът на Съвета на директорите на дружеството, като мястото на настоящия изпълнителен директор  Красимир Горанов ще заеме местен човек. Промяната е продиктувана от намеренията  за развитие и популяризиране на масовия спорт в общината и детско-юношеските школи към клуба. Ще се търсят варианти повече футболисти от Банско да намерят своята професионална реализацията в  отбора.

Традиционно, в началото на  учебната година, съветниците гласуваха  месечни стипендии на финансово затруднени ученици и студенти, жители на общината.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)