12 161 молби за отопление са подадени в Пиринско

11 773 са за парично подпомагане

12 161  молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление са подадени от началото на юли в Регионална дирекция „Социално подпомагане" - Благоевград, информира e-79. Заявления се приемат до 31 октомври 2014 г., съобщи Станка Михова, главен експерт в РД „Социално подпомагане”.

„Към момента подадените молби-декларации за отопление в Благоевградска област са 12 161, като от тях 11 773 са за парично подпомагане, 19 са в натура, 368 са за ел. енергия и 1 молба е подадена за подпомагане с газ”, уточни Михова

От началото на м. юли в дирекцията са издадени 8493 заповеди за отпускане на целева помощ за отопление, 916 са с отказ. Молбите се подават по постоянен адрес, в нея задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ.

Изплащането на целевата помощ ще се извършва на два транша – за ноември и декември не по-късно до края на месеца, в която е издадена заповедта за изплащане, а вторият до 31 януари – за месеците януари, февруари и март.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"