Приемат заявления за гласуване с подвижна избирателна урна

Наближава срокът за подаване на заявления за гласуване с подвижна избирателна урна, напомнят от Община Гоце Делчев

Документите  се подават до 14 септември в кметствата по населени места. На 14 септември 2014 г.  изтича срокът, в който избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, могат да заявяват желанието си, съобщи БНР. Заявлението се подава в писмена форма по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по постоянен адрес. При наличие на най-малко 10 такива заявления, общинската администрация ще сформира мобилна  избирателна комисия. На 20 септември  2014 г. изтича срокът, в който избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в  различни населени места, може да поиска  да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на съответната община, кметство или кметски наместник по настоящ адрес или чрез електронно заявление през интернет страницата на  съответната община по настоящия адрес на лицето.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"