Избрани Новини

Грижа за безопасността на работното място

Сто работници ще се трудят при европейски условия на работа

"Подобряване нивото на професионална безопасност и здраве "- така се нарича проектът, чиято реализация в шивашка кооперация в Благоевград приключи днес.Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и е на стойност 168 442лв. В резултат на проекта в предприятието,където работят 100 души, се подобриха условията на труд и здравословната среда в гладачното отделение и монтажния участък, което ще намали от своя страна трудовите злополуки и професионалните заболявания чрез осигуряване на модерни колективни средства за защита на работниците и служителите. Така се реализира и основната задача на проекта- подобряване нивото на професионална безопасност и здраве в кооперацията и привеждането й в пълно съответствие с нормите и изискванията на българското законодателство и изискванията на международния стандарт за безопасност и здраве при работа, съобщи председателят на ТПК "Нов свят" Илия Петров.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)