Центърът за дистанционно обучение при Югозападен университет “Неофит Рилски” представи дейностите по проект

Общата стойност на проекта е 611 789,59 лева

Центърът за  дистанционно обучение при Югозападен университет “Неофит Рилски” представи дейностите по проект  BG051PO001-4.3.04-0063 "Развитие на електронни форми на дистанционно  обучение в системата на Югозападен университет “Неофит Рилски”

Центърът за дистанционно обучение при  Югозападен университет “Неофит Рилски” проведе  кръгла маса в  рамките на изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-4.3.04-0063  "Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на  Югозападен университет "Неофит Рилски". Проектът е финансиран от  Европейски социален фонд на Европейския съюз и Оперативна програма  "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013. Общата стойност на  проекта е 611 789,59 лева.

По думите на  ръководителя на проекта Доц. д-р Траян Попкочев, над 1000 студенти, 45  преподаватели и 15 експерти са преминали обучение чрез въведения в действие лицензиран специален софтуер Blackboard. Университетът разполага и с над 65 разработени курса от преподаватели, качени в сайта на висшето  учебно заведение.

На разположение на студентите е и електронно хранилище, което те могат да ползват за обучението си. В рамките на  проекта са закупени лицензирани готови електронни курсове, които могат да се  ползват от преподавателите в Югозападен университет „Неофит Рилски”.

По време на форума експерти, организатори,  преподаватели  и студенти споделиха опита  си в организирането и провеждането на електронно обучение. Бяха представени и сборници, създадени по  проекта, които ще бъдат публикувани като книжно тяло и електронно на сайта на  проекта.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен