РИОСВ провери сигнал за замърсяване на Благоевградска Бистрица с нефтопродукти

Незабавно е извършена съвместна проверка с представители на РЛ – Благоевград към ИАОС, БД ЗБР – Благоевград и ОУПБЗН – Благоевград

На 3 август в РИОСВ - Благоевград е получен сигнал от телефон 112 за замърсяване с нефтопродукти на река Благоевградска Бистрица от бившата почивна база „Здравец" в местността „Бодрост". Незабавно е извършена съвместна проверка с представители на РЛ – Благоевград към ИАОС, БД ЗБР – Благоевград и ОУПБЗН – Благоевград.

При проверката е установено, че от тръба, чрез земен насип, в реката се заустват отпадъчни води с дебит около 0,2 л/с. В тръбата са заустени битовите отпадъчни води от вилните сгради в района, съобщиха от РИОСВ-Благоевград. Не е установен видим филм от нефтопродукти в участъка от мястото на заустване до моста за вилно селище „Бодрост" (около 1 км. след тръбата), а е констатирано само наличие на слаба миризма на органични разтворители.

Резултатите от измерените характеристики на място на водата от река Благоевградска Бистрица при моста за вилно селище „Бодрост" не показват превишения. Не е установен източник на промишлено замърсяване.