За 1 месец! 230 143 лева за социални помощи в Благоевградско

Месечни социални помощи в общ размер на 230 143 лв. са отпуснати от дирекция „Социално подпомагане” в област Благоевград през последния месец.

От помощите са се възползвали 2 843 социално слаби лица и семейства. Това информираха от регионална дирекция „Социално подпомагане”. По закона за семейни помощи за деца от дирекции "Социално подпомагане" в област Благоевград са отпуснали на нуждаещи се общо 2 454 104 лева.

По Закона за интеграция на хората с увреждания, интеграционни добавки са получили 27 848 души или са раздадени 285 678. От социалната дирекция поясняват, че реалният брой хора с увреждания в областта към края на юни е 13 487, като от тях 684 са деца.

„По Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” дейност личен асистент от началото на 2014 година до края на м. юни 2014 г. в Програмата са включени 199 лични асистенти, от тях 162 на възрастни, 32 на деца и 5 на деца по изключение”, каза Станка Михова, гл. експерт в Регионална дирекция „Социално подпомагане.

От 1 юли до момента молби декларации за помощи за отопление на територията на област Благоевград са подали 4 491 души. Издадени са 320 заповеди за отпускане на помощта, 11 са отказите. Размерът на целевата помощ за отопление за сезон 2014/2015 е 328,60 лв. за целия период./е-79.com