По-опитни чиновници в администрацията срещу 62 448 лева

На заключителна пресконференция се представиха резултатите и постигнатите цели при изпълнението на проект „Повишаване на административния капацитет в област Благоевград за интегрирано устойчиво планиране на градски среди и енергийна ефективност” на стойност 62 448 лв.

В рамките на проекта се изгради концепция относно принципите за проектиране и управление на устойчиви градски структури; умения за прилагане на политики и методи устойчиво градско развитие; разбиране и представа за методологията на оценка за устойчиво развитие на градовете; повиши се капацитета на областната администрация за стимулиране на иновации, подобряване на физическата среда, укрепване на местната икономика и местния пазар на труда. Заложените цели по проекта, които бяха постигани чрез специализирани обучения и курсове, бяха представени от ръководителя на проекта инж. Георги Пасков.

Обучителната програма за служителите на Областна администрация бе разработена в съответствие с европейската и национална политика за подобряване на институционалния и административен капацитет по „Устойчиво градско развитие, системи за оценка, проектиране и мониторинг на устойчиви урбанизирани територии и енергийна ефективност” и „Управление на отпадъците – европейски практики и норми”- обучение, проведено в Института по публична администрация.

 инвестиционните процеси по Оперативна Програма Регионално Развитие ос „Устойчиво градско развитие”.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен