Избрани Новини

4 фирми кандидатстват по проект на община Благоевград

Две фирми кандидатстват за „Доставка на работно облекло и облекло за нуждите на децата – потребители на услугата в рамките на проект „Предоставяне на нови социални услуги в общността” по ОП “Развитие на човешките ресурси”. Първата фирма е предложила 10 976,00 лв. без ДДС, а втората 8 435,20 лв. без ДДС. В рамките на същия проект по точка „Изпълнение на дейности по визуализация и публичност също са кандидатствали две фирми. Ценовата оферта на първата е 5 970,00 лв. без ДДС, а на втората е 6 850,00 лв.

Изпълнителите на двете поръчки ще бъдат избрани след основна проверка на приложените документи на всяка от фирмите и предложена най- ниска ценова оферта.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден