Избрани Новини

Търсят доставчик на нощници, чехли и спортни екипи за деца в Благоевград

В Община Благоевград ще бъдат разгледани ценовите оферти по проект за предоставяне на нови социални услуги. Днес от 10.00 часа, Зала № 210 в сградата на Общинска администрация - град Благоевград длъжностни лица ще проведат открито заседание, на което ще получат, разгледат и оценят подадените оферти за изпълнение на доставка с предмет: „Доставка на работно облекло и облекло за нуждите на децата – потребители на услугата в рамките на проект: „Предоставяне на нови социални услуги в общността” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. (ОПРЧР),  схема за безвъзмездна финансова помощ “Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент2: Разкриване на социални услуги в общността, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за регионално развитие. Доставката включва: За нуждите на децата потребители- нощници, чехли за баня, домашни чехли, спортен екип, пътни чанти. За служителите е необходимо да се достави престилка работен костюм, работни чехли, работни обувки, работни елеци, тениски. Прогнозната стойност на публичната покана съгласно бюджета на проекта е 11 309,00 лева - единадесет хиляди триста и девет лева без ДДС.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)