Кметът на Дупница забрани ползването на питейна вода за поливане

Кметът на Община Дупница инж. Методи Чимев издаде заповед, с която се забранява ползването на питейна вода в населените места на Община Дупница за напояване на земеделски земи и поливане на зелени площи. При необходимост в селата с недостиг на питейна вода ще се въведе режимно водоснабдяване, като графикът ще се сведе до знанието на населението. Забранява се и ползването на питейна вода във всички населени места в община Дупница за промишлени нужди, миене на улици и моторни превозни средства.

Нарушителите на Заповедта ще бъдат санкционирани, съгласно разпоредбите на Наредба за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на община Дупница. Контролът по изпълнение на Заповедта е възложена на кметовете и кметските наместници на населените места в община Дупница и “ВиК-Дупница”.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"