Избрани Новини

В Областна администрация обсъдиха бързите реакции при катаклизми

В Областната администрация се проведе редовното заседание на Областния съвет по сигурността под ръководството на председателя му – областния управител Муса Палев. На него бе актуализиран и структуриран поименния състав и бяха разпределени отговорностите между членовете на съвета.

Акцент в работата на съвета беше поставен върху координацията и комуникацията, както вътре в съвета между структурите, които го съставят, така и с общинските съвети за сигурност.

Във връзка със зачестилите природни катаклизми в последните години, беше наблегнато върху необходимостта от бързи и адекватни действия при кризисни обстоятелства и разпределение на ангажиментите и отговорностите в кризисни ситуации на областния съвет и общинските съвети за сигурност.

С превантивна цел ще бъде извършена пълна проверка на пункта за управление и ще се разгледат детайлно плановете за действие на общинските съвети за сигурност.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)