Благоевградска фирма изгражда достъпна среда за деца с увреждания

Днес, в кръглата зала на Община Дупница се проведе процедура по отваряне на оферти по проект на Трансгранично сътрудничество България-Македония, който предвижда изграждане на достъпна среда за деца с увреждания. Обекти на изпълнение са ОУ „Св. св. Кирил и Методий” и детска градина „Калина” в Дупница. Ще бъдат изградени рампи, тоалетни, подемници и направени други подобрения с цел улесняване достъпа за деца с увреждания.

Комисията с председател Крум Милев приключи преди малко работа по документацията. Избрана бе благоевградска фирма, която предложи по-добра техническа оферта и по-добра цена в размер на 170 047,58 лева без ДДС в сравнение с другата фирма от Благоевград. Предстои сключване на договор и самите ремотни дейности се очаква да започнат още от 1-и юли. Крайният срок за изпълнение е януари 2015 година.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"