Откриха процедурите за ремонтните дейности на републиканските пътища, в Югозапада от август

Открити са 4 обществени поръчки за определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Югоизточен, Северен централен район, Южен централен и Югозападен район, стопанисвани от АПИ.

Обществената поръчка за Югозападен район е по 4 обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – ОПУ-Благоевград;

Обособена позиция № 2 – ОПУ-Кюстендил;

Обособена позиция № 3 – ОПУ-Перник;

Обособена позиция № 4 – ОПУ-София.

Кандидатите ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-изгодна оферта”. Срокът за изпълнение на обществената поръчка e 48 месеца. Офертите за Югоизточен район се подават до 11 август т. г., за Северен централен – 14 август т. г., за Южен централен – 4 август т. г., а за Югозападен – 7 август 2014 г.

На 17 юни т. г. АПИ стартира две обществени поръчки за поддържане на пътната мрежа в Североизточния и Северозападния район.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"