Обсъждат развитието на Югозапада в Сандански

Регионалния съвет за развитие на Югозападен район ще заседава в Сандански. Основна тема на форума ще бъдат възможностите на териториалното сътрудничество за развитие на Югозападен район. Във форума ще участват областни управители и представили на местните власти от Гърция, Сърбия и Македония. Домакин на заседанието е областният управител на Благоевградска област Муса Палев.

Регионалните съвети за развитие са органи за провеждане на държавната политика за регионално развитие в 6-те района от ниво 2 в страната. Съгласно законодателството за регионално развитие, в състава на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район участват представители на министерства, областните управители на петте области от Югозападен район – София, Софийска, Перник, Кюстендил и Благоевград, кметове на общини и членове на общинските съвети в района, както и представители на социално-икономически партньори.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"