В Симитли си избират Омбудсман

Общински съвет Симитли откри процедура по номинация на обществен посредник. Процедурата се открива съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.10 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Симитли. И се налага поради изтичане мандата на омбудсмана Благой Айков, информират от пресцентъра на общината.

Всеки пълнолетен български гражданин с постоянно местоживеене на територията на община Симитли в 30 /тридесет/ дневен срок от публикуване на настоящето съобщение може да участва в процедурата за номинация, като подаде до Председателя на Общински съвет – Симитли в сградата на Общинска администрация, ет.4, следните документи: заявление, автобиография, свидетелство за съдимост, копие от диполом за висше образование, документ удостоверяващ трудов стаж, виждания за изпълнение на функцията на обществения посредник и други материали / препоръки, сертификати/, които по негова преценка са в подкрепа на кандидатурата му.

Желаещите да участват може да се обръщат към техническия сътрудник на Общински съвет – Симитли в сградата на Общинска администрация, където могат да получават повече информация.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия