В Дупница обсъждат проектирането на обектите за развитие на града

Кръгла маса по проект “Проектиране на обекти от интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на Дупница – в подкрепа на следващия програмен период” ще се проведе днес.

Форумът ще бъде открит от 15:00 часа в Кръглата зала на Община Дупница.

Целта на събитието е обществено обсъждане на идеите за интервенции върху обектите, за които ще се изготвят инвестиционни проекти с оглед избор на идея за най-добро обемно-пространствено решение.

Предвидените сгради са: Ремонт на Младежкия дом; Реконструкция на ЦДГ № 3; Реконструкция на Детска ясла № 5; Изграждане на покрит пешеходен мост върху река Джерман (от Учителския институт до подножието на Е-79), Изграждане на подлез или надлез над ж.п. линията (в кв. Каваклия, при спирка Марек), Изграждане на зони за отдих в ж.к. Бистрица; Изграждане на зони за отдих в кв. Елица; Реконструкция на детска площадка „Светофарното градче“.