Добра вест!Има места в детските градини, приемат 500 деца

Точно 500 деца са приети в детските градини в Благоевград

Това показва справка от тазгодишния прием в детските заведения в общината, според която няма нито една отхвърлена молба. Към момента все още има свободни места и макар срокът за подаване на заявления да изтече на 30 април, за незаетите места могат да се подават документи и сега в съответните градини. 14 са свободните места в ОДЗ №3 и ОДЗ №4 в квартал „Струмско“, 1 е в ОДЗ №1 в кв. „Грамада“, 9 са в ЦДГ №2 в кв. „Еленово“, 10 са незаетите места в ЦДГ №1 и ЦДГ №4 на територията на централна градска част. При подбора на децата и през тази година бяха приложени ясни критерии, които целяха предотвратяването на опашки за прием на документи, тъй като поредността на заявлението няма административна тежест. Приемът се извърши посредством точкова система, която се формира чрез два вида критерии - общи и социални. Общите критерии са за деца на родители, живеещи в района на детското заведение, деца, които имат брат или сестра, вече приети в детското заведение, деца на родители, които са редовни студенти, деца на служители в детската градина и деца, на които местоработата на родителя или настойника е в района на детското заведение. Социалните критерии обхващат и деца в неравностойно положение, деца от приемно семейство, деца без родителски грижи и деца от многодетно семейство. Един от аспектите на реформите в сферата е, че деца със специални образователни потребности се приемат в детското заведение с предимство. Това става след представяне на становище от Екип за комплексно педагогическо оценяване и медицинско заключение от лекар-специалист. Попълването на незаетите или освободените места ще се извършва до 10 юни, като документите се подават на място в детските градини и ясли.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен