Избрани Новини

Денят за "Достъп до информация" запозна общественици със съдебната практика

Областният управител Муса Палев и заместникът му Костадин Дурчов взеха участие в организирания от Програма "Достъп до информация" семинар под наслов "Достъп до информация - практики и проблеми". Лекторите  Гергана Жулева и Александър Кашъмов запознаха участниците с доклада на ПДИ за 2013 г. и с казуси от съдебната практика  по прилагането на Закона за достъп до обществена информация.

В експозето си при откриване на семинара, областният управител Муса Палев заяви:

Насловът на форума  „Достъп до информация – практики и проблеми” е събрал в няколко думи предизвикателството, пред което сме изправени всички в съвременното общество. Ние живеем в ерата на информацията и всяка сфера на обществения живот, всеки момент от битието ни е свързан и подчинен на нея.

Вече 14 години в България има Закон за достъп до обществена информация. През тези години ежедневието ни непрекъснато доказва нуждата от съществуването му.  Практиката  показва степента на успешност на прилагането му, но и проблемите, с които правоимащите на достъп до обществена информация се сблъскват.

В чл. 2 от този закон се съдържа определение на понятието обществена информация: “Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.” Съдържанието на  този закон е в пряка кореспонденция с основното конституционно право на гражданите да бъдат информирани. То е и в духа на Резолюция на ООН от 1946 г., в която е записано, че „Свободата на информацията е основно човешко право и е в основата на всички свободи, утвърждавани от Организацията на обединените нации”.

Динамиката на съвременния живот и невероятното развитие на информационните технологии са предизвикателства пред прилагането на практика на Закона за достъп до обществена информация. Ако в други сфери на обществения живот консерватизма в законодателството е препоръчителен или приложим, то в сферата на информацията законодателството трябва да настига реалностите.

Затова форуми като днешния, в който се обсъждат практиките и проблемите, казусите и съдебната практика, са особено важни, заяви областния управител.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)