Честваме Международния ден на биоразнообразието

Биоразнообразието или биологичното разнообразие е научен термин с който се обединяват всички живи форми на Земята

То може да има и локален характер, като напр. да обединява всички растителни и животински видове в дадена екосистема. Съществуват 3 вида биологично разнообразие:

Генетично разнообразие - разнообразие на гените при отделните видове. То включва т.нар. популационна генетика. Може да отговаря и за популацииите на различните видове.

Видово разнообразие - разнообразие на видовете флора и фауна в отделна екосистема или Земята като цяло.

Разнообразие на екосистемите - обединява различните екосистеми на планетата.

Локално биоразнообразие

На нашата планета съществуват множество различни екосистеми - от океани до тропични гори, от савани до тайга и т.н. Те са обособени от разликите в климата на различните региони на планетата или в релефа. Отделните екосистеми се определят в зависимост от растителността в тях, в това от какви видове е представена. Растителните видове определят характера на екосистемата, а оттам и разнообразието в нея. Сред всички екосистеми най-голямо е биоразнообразието в екосистемата на дъждовните екваториални и тропични гори. Причина за това е, че тази екосистема се простира в райони с горещ и влажен климат, което позволява на растителните видове тук да процъфтяват повече от тези в която и да е друга екосистема на планетата. Разнообразието на флората е предпоставка и за изключителното богатство на животинският свят. Броят на видовете, обитаващи тропическите гори е по-голям от този на всички останали екосистеми взети заедно. В Световния океан най-богатата на видове система са кораловите рифове, разположени в плитките части на шелфовата ивица в тропическите райони. Те са образувани от живи организми - коралите, които стоят в основата на цялата екосистема. Коралите в рифа играят ролята на дърветата на сушата.

Биоразнообразие по страни

Световната организация за защита на природата има класация на различните страни с тяхното съответно биоразнообразие. Най-очевидното нещо в класацията е това, че на челните места са страни, които са в района на тропиците и най-вече в екосистемата на дъждовните гори. Други страни имат разнообразие от екосистеми на техните територии. По-голямото разнообразие на различни екосистеми означава и по-голямо разнообразие на видовете в отделната страна.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен