Избрани Новини

Чиновници учат английски и гръцки по проект

Областна администрация Благоевград спечели нов проект „Управление на човешките ресурси“, подприоритет „Компетентна и ефективна администрация“ на ОПАК

Проектът „Надграждане на компетентността на администрацията и повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от ОА Благоевград чрез целенасочени езикови обучения“ е с продължителност 9 месеца, а договорът за безвъзмездна финансова помощ  на стойност 67 113,77лв. се сключи на 10 май 2014год.

Основните дейности по проекта - обучения по английски и гръцки език, са насочени към необходимостта на служителите при реализирането на множеството партньорства с сферата на териториалното и траснгранично сътрудничество в района.  Резултатите от проектните дейности ще доведат до изпълнението на мерките заложени в основните национални и регионални стратегически документи, водещи до подобряване на административната ефективност, включително на регионално и местно ниво.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)