Ритуална първа копка за три милиона и половина

С водосвет и ритуална първа копка започна инвестицията за три милиона и половина в гората в местността „Могилата Тимуров рид” в землището на симитлийските села Долно Осеново и Градево. „Това е част от политиката на Югозападно държавно предприятие за отваряне на затворени, недостъпни досега басейни за дърводобив. Средствата са за изграждане на 10 километра горски път, който ще осигури достъп до около 50 хиляди кубика дървесина, плюс още около 160 хиляди кубика от прилежащите местности”, отбеляза директорът на ЮЗДП Благоевград инж. Светлозар Михайлов. Той допълни, че изграждането на горски път в Предела на територията на Горско стопанство Симитли е един от общо осемте в обхвата на Югозападно държавно предприятие, в които ще се инвестират близо 18 милиона лева от фонд „Инвестиции” на ЮЗДП Благоевград, информират от Симитли. Инж. Михайлов изказа особено удовлетворение от бързата и професионална работа на общинска администрация Симитли във връзка с административните процедури по издаване на книжата за строително разрешително. И отбеляза, че в редица други общини, на територията на които имат планирани инвестиции, стартът на работата се бави заради бюрократични спънки.

По думите на инж. Михайлов тази инвестиция ще осигури достъп до затворени досега басейни, което от своя страна ще гарантира време за израстване на новите залесявания и ще се предотврати сеч в гората за добив на неузряла дървесина.

Кметът на община Симитли Апостол Апостолов отбеляза, че инвестицията на ЮЗДП от особено значение за общината, тъй като селското и горско стопанство са едни от приоритетите за Симитли, залегнали и в общинския план за развитие 2014-2020.

Стартът на инвестицията в гората в местността „Могилата Тимуров рид” бе даден с водосвет и ритуална първа копка. Бутилки шампанско в лопатата на багера удариха общинският кмет Апостол Апостолов и директорът на Горско стопанство Симитли инж. Борсилав Котузов.

Изграждането на горския път трябва да приключи до месец октомври тази година. Общата дължина на трасето е  9 827 метра и реално ще „пробие” недостъпни досега полета за дърводобив в местността „Могилата Тимуров рид”. Инвестицията в размер на 3 594 843 лева е осигурена от фонд „Инвестиции” на ЮЗДП Благоевград.