Международна кръгла маса "Мълчанието на Балканите" в ЮЗУ

XXIII Международна кръгла маса "Мълчанието на Балканите",

ще се проведе на 24. 04 - 26. 04. 2014 г.

Кръглата маса поставя в центъра на дискусията културите на мълчанието, както и пътищата за превъзмогване на мълчанието и създаването на възможности за диалог. Поставяме на дискусия следните проблеми:

власт, потисничество, доминираща култура, цензура, култура на премълчаването, мълчание и травма, мълчанието в тоталитарните общества - премълчано и свръхизказано /алюзии, алегории, думи без смисъл/, мълчаливите архиви, безгласните в обществото и техният глас, женското мълчание и глас, мъжко мълчание - доверие, авторитет и власт, тайнопис, тайни езици, тайни книги, тайни общества, фигури в сянка, табута и евфемизми, мълчание, съпротива и гняв - тялото като език, графити, протести и бунт, медии, обществено мнение, популярно говорене и непопулярното като мълчание, сакралното мълчание -тайнства, мълчанието като религиозна практика

ритуалите на мълчанието, изкази без думи

компенсиращи мълчанието практики, терапевтичното мълчание

солидарното премълчаване, удобното мълчание, престъпното мълчание

Интернет - краят на мълчанието?Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"