23-тата Национална конференция на преподавателите по английски език в България се проведе в ЮЗУ

На 12 и 13 април в ЮЗУ „Неофит Рилски“ се проведе 23-тата Национална годишна конференция на преподавателите по английски език в България(BETA). Участие в нея взеха преподавателите по английски език М. Петкова, Т. Беличка, Т. Бикова, които са дългогодишни членове на асоциацията, съобщават от ПМГ"Акад.С.Корольов". Те присъстваха на поредица от сесии и семинари на теми, свързани с новите интерактивни технологии в преподаването на английския език. Лектори на тези семинари бяха световноизвестни обучители и съставители на учебници. Една от тях беше Джени Дули, автор на учебника Upstream, по който учим в 8 клас.  Снимка на Деня

Щрихи от Плевен