България отбелязва празника на военното контраразузнаване

Със заповед на началник-щаба на Българската войска от 21 април 1915 г. Военното контраразузнаване (ВКР) се обособява като самостоятелно звено, след което празникът е обявен през 1996 г. Три години по-късно, в края ВКР в МО става част от служба "Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване" към министъра на отбраната.
В резултат на реформа в системата на националната сигурност от 1 април 2008 г. ВКР премина към новосформираната Държавна агенция "Национална сигурност".