40 дни без риболов

Със заповед на министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков от днес се забранява любителския риболов за 40 дневен период.

Забраната е на основание Закона за рибарството и аквакултури и се прилага ежегодно през размножителния период на видове във водите на Черно море, река Дунав и вътрешните водни обекти. Забраната за любителски риболов е от днес и ще продължи до 23 май 2014 г., включително и важи за всички пролетно-лятно размножаващи се видове, както и за всички водни обекти независимо от надморската височина.

През периода на забраните всички стационарни и други риболовни уреди трябва да бъдат извадени от водата под контрола от инспекторите по „Рибарство и контрол“ от съответните териториални отдели на ИАРА в страната.

За любителите на риболова в Югозапада са оставени свободни следните водни обекти:

- Баластриера „Бистрака” – под моста за с. Покровник;

- яз. „Бели брег” – гр. Сандански;

- Водоема „Ормана”- до Пресевната в местността „Ормана” в землището на гр. Гоце Делчев;

- Напоителен канал „Топлика”, от главния път Гоце Делчев – Илинден до пътя от с. Копривлен под помпената станция, пресичаща канала;

- яз. „Самуилово”, в землището на с. Самуилово, общ. Петрич.