Първо конференция, сега експедиция в Симитли

Община Симитли стартира подготовката за втората част на научната конференция "Симитли - минало, настояще и бъдеще"

На 1-ви март Симитли бе домакин на научен форум, който събра на едно място учени, общественици, студенти, философи, които от години работят над изследвания за историята на Симитли. Тогава инициатор бе Кристиян Ковачев от Симитли, който е студент по история в Югозападния университет. Пак по негова инициатива, в процес е подготовката на втора част на научната конференция, която да бъде „на терен”, информират от Симитли. Планира се тя да бъде през август и да поканят изследователи от България и Македония, студенти от ЮЗУ, Софийски университет, Великотърновски, Шуменски, Пловдивски университети, както и гимназист от СОУ Симитли и НХГ Благоевград.

Идеята е участниците в експедицията да се запознаят на място и да изследват паметници на тракийската, римската, средновековната и постсредновековната епохи. Като се посетят обекти, които не са щателно изследвани с обход на околността около обектите. „Целта е да се изследват познати, а и не много познати обекти в Община Симитли; да се види текущото състояние на обектите; да се запишат за историческата наука спомените на възрастните хора. Целта е да се покаже на участниците (без значение живущи в териториалните граници на Община Симитли или гости) цялото онова познание, което е достъпно на теория – в летописите, книгите, монографиите, статиите – но не е достъпно на практика – визуално”, казват инициаторите – Кристиян Ковачев и колегите му историци.

В момента студентите кандидатстват за финансиране по проект, което да обезпечи научната експедиция. Планира се тя да бъде едноседмична и да обхване всички обекти с културна и историческа стойност на територията на симитлийска община. Младите надежди имат категоричната подкрепа на община Симитли и кмета Апостол Апостолов.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"