Искат си горите!Жителите на Елешница на протест пред сградата на Община Белица

На мирен протестен митинг пред сградата на Община Белица се сърбаха около 20 души, представители на Инициативния комитет от село Елешница, подкрепен и от ръководството на Община Разлог. Жителите на Елешница настояха да бъдат спрени всякакви действия и процедури по възстановяване на 20 000 декара гора, намираща се в землището на Елешница на Община Белица. Населението, бранещо своята гора изрази опасения, че именно днес ще бъде направен въвод на Община Белица в горите на Елешница, съобщиха от пресцентъра на общината.

На 7 април, следобед ще се проведе среща между представителите на Инициативния комитет от село Елешница, Община Белица и Община Разлог. На представителите на населението на село Елешница  днес бе отказано да бъдат приети от кмета на Община Белица.

Община Разлог е входирала в съда иск за решаване по съдебен път на спора кой е собственик на 20 000 декара гори, находящи се в землището на село Елешница, община Разлог. Община Разлог също така изпрати писма до Общинска служба „Земеделие” – Разлог да бъде спрян въвода във владение.

Позицията на местното население е, че няма да позволи да бъде ограбено с  20 000 декара гори.

До тази ситуация се стигна след като Общинска служба Земеделие – град Разлог издаде решение за възстановено правото на собственост на Община Белица върху гори в землището на с. Елешница, община Разлог.

През 2000 година от територията на Община Белица се отделя село Елешница, което се присъединява към територията на Община Разлог. Съгласно разпоредбата на чл. 2а от Закона за общинската собственост „Когато в резултат на административно-териториални промени населени места се включват в друга община, имотите и вещите по чл. 2, ал. 1, които са на територията им, преминават в собственост на общината, в чиито граници се включва съответното населено място.”Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"