Ядем качествен хляб по документи

48 обекта за производство на хляб и хлебни изделия на територията на област Благоевград провериха инспекторите от отдел „Контрол на храните“ към ОДБХ- Благоевград, в резултат на заповед на изпълнителния директор на БАБХ.

Установено бе, че във всички проверени обекти има разработена технологична документация и влаганите суровини съответстват на заложеното в нея. Не е установено влагането на неразрешени вещества при производството на тъмни хлябове. Не е констатирано влагането на фуражно брашно при производството на хляб.

Наличните суровини, предназначени за производството на хляб, са с произход България и се съхраняват правилно. Не е установено наличие на хляб с използвано наименование „диетичен“ или от серията „диети“ , сочат резултатите от проверките.

За констатирани несъответствия са издадени 12 предписания, касаещи неточности в етикетите и необходимост от актуализиране на технолгичната документация.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия