Ден на таланта си спретнаха в Гърмен

Община Гърмен продължава изпълнението на проекта „Устойчиво икономическо развитие, чрез подобряване на социалната инфраструктура в трансграничния регион Гърмен –Босилово”, финансиран по „Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента на пред присъединителна помощ  България-Бивша Югославска Република Македония ”.

Във връзка с изпълнението на дейност № 8 по този проект на 13 и 14 март 2014 г. ( четвъртък и петък ) в община Босилово, Бивша Югославска Република Македония се проведе ”Ден на таланта”, съобщават от пресцентъра на община Гърмен.

За провеждането на това събитие от община Гърмен на 13.04.2014 г. отпътуваха общо 26 човека, в това число екипа на проекта, Кметът на общината и 17 ученика от различни населени места на общината. Там ги посрещнаха ученици на тяхната възраст от община Босилово и заедно отпътуваха за с. Моноспитово, за да  рисуват на тема ”Как изглежда бъдещето на моята община”.

Празните пана, които ги „посрещнаха” в специално пригодената зала „оживяха” само за няколко часа и се превърнаха в една галерия с прекрасни идеи за развитието на двете общини. От направените рисунки се вижда, че младите хора искат да се запази архитектурния стил на сградите, да се опазят горите и водите  и да се изгради добра инфраструктура и чиста екологична среда. Върху част от рисунките се вижда, че младите хора си пожелават да имат летище на територията на община Гърмен- „това би било прекрасно” - си коментираха присъстващите.

Учениците и от двете общини изпълниха прекрасно своята задача. По-голямата цел на това събитие, както прозира още от наименованието на проекта е „Социалната инфраструктура”- създаването на  контакти между младите хора от двете страни на трансграничния регион. В края на задачата и това се случи. Децата контактуваха, помагаха си, правеха общи снимки и разменяха своите адреси.

Това бе малка част от този проект. Само преди месец, част от тези деца писаха есета  на тема ”Идентичности на Балканите в контекста на европейското културно наследство” и „ Пътят към европейските ценности: история и съвременност”, които бяха представени в община Босилово.

През месец април ще се проведе тридневна среща, където ще се представят кулинарни изкушения от двете общини, ще се презентират видиофилми, направени по проекта по тема: „Фолклор и традиции” на двете общини и ще бъде създаден „Неформален клуб” за младежите от двете страни на трансграничния регион.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен