Якоруда ангажира безработни по европроекти

В Община Якоруда разчитат изключително много на финансовата помощ от европейските проекти за да се справят с проблема на безработицата, която е най-високата в цялата област – над 52% по последните данни на Регионалната дирекция на Агенция по заетостта.

Експертите от общинска администрация са използвали активно възможностите, предоставени от ОП „Развитие на човешките ресурси“ в периода 2007-2013г. като са изпълнили успешно 7 проекта по програмата на обща стойност над един милион лева. По проект “Грижа в семейна среда на хора с увреждания и самотно живеещи хора от община Якоруда чрез предоставяне на услугите “социален асистент” и “домашен помощник” е осигурена заетост на пълен работен ден на 34 безработни лица, които да предоставят двете услуги. Освен заетост за безработните, проектът е осигурил грижа за 60 лица, с различни видове увреждания и 8 самотно живеещи хора, изоставени от по-младите си близки пак поради невъзможността да намерят препитание в региона. В момента се изпълнява и надграждащ проект по схемата „Помощ в дома“, който осигурява заетост на нови 45 безработни лица, които ще обслужват 105 потребители на социални услуги в общината.

Заетост с помощта на европейските средства е създадена и по схемата за насърчаване на предприемачеството като двама души са развили успешно своите проекти за малък бизнес с 20 000 лв, предоставени им от оперативната програма.

„Общо 12 проекта на стойност 2 800 000лв. сме разработили през последните 7 години“, сподели на срещата с екипа на Областен информационен център, Магдалена Богданова, н-к отдел „Програми, проекти и международно сътрудничество“ в общинската администрация на Якоруда. „Работим успешно с всички програми и почти цялата сума от договорените средства – над 84% вече са ни изплатени реално.“, допълва тя. Успешно е изпълнен дори голям и сложен проект по Оперативна програма „Околна среда“ като близо 1 млн. лв., са вложени в изготвянето на инвестиционен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция на ВиК мрежата на гр. Якоруда.

Общината се е възползвала и от възможностите на ОП „Регионално развитие“ като е изпълнила 2 проекта на стойност близо 826 хил. лв. С тези средства са въведени енергийноефективни мерки в ОУ „Гоце Делчев“ в с. Смочево и са изградени подпорни стени за предотвратяване на риска от наводнения от р. Места.

В пъти повече, обаче, е финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони за Якоруда. Над 12 милона лева са европейските средства от програмата, вложени главно за общинска пътна мрежа, за водопровод и канализация, както и за рехабилитация и автоматизация на уличното осветление.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"