Земеделци от Хаджидимово разчитат на европари

Екипът на Областен информационен център - Благоевград беше на посещение в Община Хаджидимово през седмицата, за да обсъди на място с колегите си от общинската администрация доколко успешен е бил за тях този програмен период 2007-2013г., какви трудности са срещнали и как партньорството с центъра може да им помогне да използват по-пълноценно възможностите, които ще предоставят европейските програми през следващите години 2014-2020г.

За близо 5 милиона лева е сключила договори по различните оперативни програми Община Хаджидимово през изминалия седемгодишен период. Два от тях са на Общинска администрация, а бенефициенти на останалите 3 са местни фирми.

Над 700 хиляди лева европейски средства са вложени по проекта на общинската администрация по ОП „Регионално развитие" за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в три от детските градини на общината - в Хаджидимово и в селата Копривлен, и Абланица. По ОП „Развитие на човешките ресурси" е разкрито звено за предоставяне на услуги в домашна среда в общината. Проектът, който все още не е приключил, ще обслужва 65 лица с увреждания и възрастни хора и ще е осигурява заетост на 35 безработни.

Основните европейски средства в общината, която е дефинирана като селски район, идват по линия на Програмата за развитие на селските райони. С такива средства са финансирани всички големи инфраструктурни проекти на Хаджидимово - рехабилитация на улици и ВиК мрежи по селата, изграждане на градския парк с фитнес на открито, воден басейн с атракции, детски площадки, алеи сред природата. Пример за добра практика на публично-частно партньорство за развитие на туризма видяха експертите от Областния информационен център в Хаджидимово: предприемчив бизнесмен е използвал също средства от Програмата за развитие на селските райони за да реновира частен имот в съседство с парка и да предлага туристически услуги на базата на изградената публична инфраструктура.

Основният поминък на населението в малката община  си остава селското стопанство. С помощта на европейските средства за подпомагане на земеделските производители много от местните младежи са решили да създават свои малки стопанства и очакват с нетърпение отварянето на новите мерки по селската програма за да останат да живеят по родните си места. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен