Избрани Новини

Муса Палев оглави заседание за развитие на Югозапада

Областният управител Муса Палев ръководи вчера заседанието на Регионалният съвет за развитие на Югозападен регион, което беше проведено в Благоевград

Представено беше Споразумението за партньорство 2014-2020 г. , което е наследник на Националната стратегическа референтна рамка 2007 – 2013 г.
Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България през следващия програмен период. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата-членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството. Регионалният съвет за развитие на Югозападен регион да се свика отново на 27 март, беше решено на вчерашното заседание на РСР. Тогава се очаква вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова, заедно с ръководителите на оперативните програми, да участват в дискусиите и да дадат разясненията за сроковете за кандидатстване и възможностите, от които могат да се възползват общините.

Кметовете на Благоевград и Перник изказаха мнение, че има забавяне на новите оперативни програми, в резултат на което в следващите две години няма да могат да кандидатстват по нови проекти.Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов