А.Първанова открива форум за образованието в АУБ

Евродепутатът д-р Антония Първанова ще открие форум за образованието в Благоевград

Кръглата маса е на тема „Образователната реформа в контекста на бизнес средата и пазара на труда“. Дебатът ще се проведе на 28 февруари от 11 до 13 часа в червената зала на Американския университет.

Целта е в открита дискусия с представители на просветното министерство, висшите учебни заведения, научните институти, гражданския сектор, общините, училищата, читалищата, браншови организации и младежки центрове да се обсъдят проблемите и да се очертаят перспективите пред образованието у нас, пише infomreja.bg.

По време на кръглата маса ще бъдат обсъдени качеството на предучилищното и училищното образование за подобряване постиженията на учениците в овладяването на ключови компетентности, достъпа до възможностите за учене през целия живот, висше образование и наука от и за обществото, подобряване на уменията и квалификацията на работната ръка и повишаване на адекватността на системите за образование и обучение спрямо пазара на труда.