Избрани Новини

МОН популяризира кохезионната политика на ЕС в България в АУБ

При голям интерес от страна на потенциалните бенефициенти премина информационната среща, която Областният информационен център-Благоевград проведе днес в Американския университет. Срещата е част от национална информационна кампания на Министерство на образованието и науката и мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, информират от ОИЦ-Благоевград. Целта е да се представи новата Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.". Сред участниците бяха представители на почти всички видове бенефициенти, допустими за кандидатстване по програмата - университети, училища, детски градини, обучителни и младежки неправителствени организации, работещи в областта на образованието. „Сега е точният момент да се запознаете с включените в проекта на новата програма приоритети, допустими дейности и потенциални бенефициенти, за да дадете своето мнение и коментари по тях. Трябва да участвате активно в заключителния етап на изработването на програмата, при изготвянето на окончателния вариант, който да бъде внесен в Европейската комисия" - отбеляза при откриването на срещата Теменужка Стамболиева - управител на Центъра. Специална презентация на програмата представи Асен Петров, експерт от дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" в Министерството на образованието и науката. С решение на Министерски съвет от декември 2013г. дирекцията е определена за Управляващ орган по Оперативната програма. Информационната кампания продължава със срещи в градовете Шумен, Габрово, Варна и Бургас в периода от 18 до 25 февруари.Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май