Разкриване на център за лица с умствена изостаналост

Това дописаха в плана си Общински съвет Симитли

Общински съвет Симитли гласува допълнение в годишния план за 2014 година по изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги /2011 – 2015/. С пълно мнозинство местните парламентаристи „дописаха” планът с още една социална услуга, която да се предлага на хората в неравностойно положение. Съгласно административният изисквания, планът е допълнен с възможността за разкриване и на  Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост, информират от пресцентъра на общината. Услугата ще осигурява резидентна грижа за лица с умствена изостаналост, които имат нужда от подкрепа за справяне с ежедневните си нужди. Новата услуга се явява допълнение на приетата в плана за изграждане на център за настанявяне от семеен тип за деца, който да осигурява на резидентна грижа за деца, за които не са налице възможности за връщане в семейна среда. Грижата за децата без семейство отговаря изцяло на държавната политика за деинституционализация на децата от домовете.
Допълнението е продиктувано от идеята на местната власт в Симитли за изграждане на нов център, който да „събере под един покрив” двете нови социални услуги. Общината има готово проектно предложение за финансиране по проект „Красива България”, с което реално да се реконструира съществуваща общинска сграда.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен