В Благоевград разглеждат оферти за одит по проект

От общината ще разгледат и оценят офертите по проект “Изграждане на три броя ЦНСТ и едно Защитено жилище на територията ”

Днес точно в 11:00 часа в зала № 210 в сградата на община Благоевград ще бъдат разгледани ценовите оферти по проект “Изграждане на три броя ЦНСТ и едно Защитено жилище на територията на Община Благоевград”. Служители на общината ще разгледат и оценят подадените оферти на услуга с предмет: “Осъществяване на одит по време на изпълнение на проект” , информират от пресцентъра. Той се осъществява с договор за безвъзмездна финансова помощ благодарение на  ОП „Регионално развитие“ , като критерият за оценка ще бъде - най-ниска цена. От общинското ръководство прогнозират, че услугата ще достигне 20 000,00 лв. без ДДС.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"