Избрани Новини

Продукти на биологично и биодинамично земеделие набират инерция в Разлог

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство – гр. Разлог има нов спечелен проект по СП „Леонардо да Винчи”

Мобилност на тема „Продукти на биологично и биодинамично земеделие”

Училището проведе информационен  ден с цел да  бъдат запознати  всички ученици и техните родители с предстоящите дейности  по проекта.

„Проектът е в съответствие със стратегията на ПГ по МСС - гр. Разлог за качествено практическо обучение в  реална работна среда, обвързано с изискванията на европейските работодатели“, сподели директора на училището инж. Иван Аврамов.

В проекта ще бъдат включени 20 ученици от ПГ по МСС - гр. Разлог на възраст от 16-18 г., преминали успешно всички етапи на класиране, на които им предстои трансгранична практика в рамките на 3 седмици в Италия, съобщават от пресцентъра.

Екипът на проекта в състав Татяна Динчева – координатор, Нина Иванова – ръководител дейности, Кръстина Мечкулска - финансист, инж. Иван Аврамов – директор на ПГ по МСС - гр. Разлог организираха събитието като истински празник. Събитието уважиха зам. - кмета по социални дейности на Община Разлог инж. Венцислав Гърменов и началник отдел инж. Нина Кисьова.

Професионалната гимназия в Разлог уверено следва европейския опит в земеделието. Нашите зелени проекти” - така с гордост характеризират спечелените биопроекти ръководителите Татяна Динчева и Нина Иванова като са уверени, че това е алтернатива за нов поглед в  земеделското образование и обучение.

С етикет „Произведено в ПГ по МСС - гр. Разлог” на изложение в училището бяха представени биопродукти и биорекламни материали, по-голяма част изработени в училище с участие на всички - ученици, учители, непедагогически персонал.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)