Избрани Новини

Благоевград, Гоце Делчев и Петрич с финансиране за центрове за настаняване от семеен тип

Общините Благоевград, Гоце Делчев и Петрич ще получат финансиране за предоставяне на социалната услуга за деца и младежи, настанени в новоизградените центрове за настаняване от семеен тип.

Датите за прием на проектни предложения през 2014 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността - 21.02.2014г. и 16.05.2014г.

Чрез тази процедурата трябва да се реализира устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания.

Докато се изпълнява вторият компонент, постепенно ще се разкриват социалните услуги, за които е изградена подходящата инфраструктура със средства от Оперативна програма „Регионално развитие” и Програмата за развитие на селските рейони.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)