Избрани Новини

Преброяват зимуващите в Благоевградска област водолюбиви птици

Експерти на РИОСВ – Благоевград ще участват в 38-то ежегодно среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици

То е организирано от Изпълнителна агенция по околната среда и координирано в Европа от Wetland International. Преброяването се извършва едновременно в цяла Европа по методика за мониторинг, включена в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. В преброяването ще вземат участие експерти от ИАОС, РИОСВ, ДНП Централен Балкан и дирекциите на прирадните паркове при Министерство на земеделието и храните, съвместно със специалисти от Българска орнитологична централа при ИБЕИ-БАН, Българско дружество за защита на птиците, Сдружение с нестопанска цел “Зелени Балкани” и Сдружение за дивата природа “Балкани” , съобщиха от инспекцията. Целта на преброяването, е да се установи числеността, видовия състав и местата на струпване на водолюбивите птици. Събраната точна информация служи за оценка на промените в състоянието на популациите на птиците, което от своя страна е индикатор за промените в околната среда и последствията от тях за биологичното разнообразие и хората.

На територията на РИОСВ – Благоевград, в периода от 17 до 19 януари 2014 г., екипите ще обследват поречието на река Струма от с. Кулата до с. Мурсалево, поречието на река Места и прилежащите големи и малки язовири и др. водоеми. Експертите на ще проверят състоянието на влажните зони, заплахите за птиците и техните местообитания. Обект на обследването ще са главно видовете от разредите: Гмуркачоподобни, Гмурецоподобни, Буревестникоподобни, Пеликаноподобни, Щъркелоподобни, Гъскоподобни, Дъждосвирцоподобни, семействата Жеравови и Дърдавцови. Освен видовете от тези групи, ще бъдат наблюдавани и всички видове от други разреди пряко или косвено свързани с влажните зони. Резултатите от преброяването в обхвата на РИОСВ – Благоевград ще бъдат  предоставени до края на януари.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден