Всеки ден има катастрофа на Присовските завои

15-01-2020, 10:50