"Златна есен" за Йорданка Филипова, "Жена на годината на Благоевград 2003"

02-04-2015, 15:46