Зала "Плевен" се оказа тясна за визитата на Лиляна Павлова (Галерия)

02-02-2015, 14:15