От Долното до Сълзата - Седемте рилски езера - Галерия

15-08-2014, 08:55