Избрани Новини

Областният управител на Благоевград спря изпълнение на решение на Общинския съвет

То е за Наредбата за отпускане на еднократна парична помощ за стимулиране на раждането и отглеждането на деца

Със Заповед ОА-АК-160/28.04.2022 г. областният управител на Благоевград върна решение на Общинския съвет, касаещо Наредбата за отпускане на еднократна парична помощ за стимулиране на раждането и отглеждането на деца на територията на община Благоевград.
На практика приетите през месец март условия ще бъдат отнесени в Административен съд – Благоевград и ще бъде образувано съдебно производство.
Решението, касаещо подпомагане на раждаемостта, се оспорва от областния управител за втори път.
Приетите промени от ОбС за получаване помощта предвиждат единият родител/настойник да има уседналост поне две години на територията на общината, а другият поне шест месеца. Сроковете, в които конкретно заявление-декларация трябва да бъде разгледано от комисия,  е до 3 месеца от подаването им.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)