Ученици от разложка гимназия ще отглеждат култивирани трюфели

Ще произвеждат двойна култура - лешник и трюфел

Учителите и учениците от ПГ по МСС в Разлог се обединиха под мотото на Световния ден на Земята „Да инвестираме в планетата". Постави се началото на отглеждане на култивирани трюфели - засадиха се фиданки, мицелирани с трюфел. Засаждането на дърветата е инвестиция, в която се произвежда двойна култура - лешник и трюфел - скъпоструваща гъба, позната като ценна здравословна храна.
Партньорите на гимназията доц. д-р Боян Сталев, доц. д-р Людмил Ангелов от Аграрния  университет в Пловдив, както и Здравка Смилянова, собственик и управител на фирма "Амитица", отправиха своите пожелания за успешна професионална реализация на учениците и просперитет към училището.
Г-жа Динчева, директор на училището, посочи, че са избрали правилен път за развитие, в който в традиционните професии се влагат иновативни технологии. Инвестира се в природата, а това осигурява устойчиво развитие.
Проведе се и конференция на тема „Иновативни подходи в професионалното образование” с фокус, насочен към зелените технологии и иновативното мислене в сектор "Земеделие".


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен