Велики понеделник е, започва Страстната седмица

Всеки ден от тази седмица се нарича Велик и се извършват специални църковни служби

От днес започва Страстната седмица - последната от земния живот на Иисус Христос. Всеки ден от тази седмица се нарича Велик и през него се извършват специални църковни служби. Славянската дума "страст" означава страдание. Именно чрез страданията на Христос и неговата кръстна смърт биват изкупени човешките грехове.

На Велики понеделник Иисус Христос влиза в Йерусалимския храм. Храмът за молитви бил превърнат в тържище и в гнева си Божият син прекатурил масите на търговците.  Христос гони търговците от храма, който е дом за молитва.  В Евангелието се говори за проповедта на Иисус в храма и изреченото от него проклятие над безплодната смокиня – символ на човешката душа, която не познава молитвата, покаянието и не носи духовни плодове. ''Всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичано и хвърлено в огън'' (Мат. 3:10).

На Велики понеделник Църквата прославя св.патриарх Йосиф - син на св.патриарх Яков и предобраз на Иисус Христос. Йосиф бил продаден от своите братя на пътуващи за Египет търговци. Там той преминал през множество страдания, но фараонът го направил втори по власт и положение в цялото царство. Подобно на Йосиф Господ Иисус Христос бил предаден от евреите на езичниците, бил измъчван и страдал заради човешките грехове.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен